Vägen till din nya lägenhet

Garantier

Förskottsgaranti

En säkerhet som innebär att förskottet du betalar in återbetalas om huset inte byggs.

Garanti osålda bostäder

Om det finns osålda bostadsrätter kvar vid överlämnandet av föreningen till medlemsstyrelsen köps dessa av byggherren. Avgifter, driftskostnader och försäljningskostnader betalas av byggherren.

Andreas Hansen

Fastighetsmäklare
0707 - 74 89 75
andreas.hansen@fastighetsbyran.se